رمضان

سلام التماس دعا.

رمضان واقعا پر از حس خدایی بودن است. خداوند مارا از گرسنگی و تشنگی جهنم دور نگه دارد.

به هنگام رقت قلب، دعا را غنیمت شمارید که رقت مایه رحمت است.
****
صابران کجایید که دوباره ایزد امتحانش آغاز شده؟
****
در سال، یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می گردد، آیا تو دوست او نیستی؟
****
به خدا متوجه شو، تا دلها به تو متوجه شود.

/ 0 نظر / 75 بازدید