انسان

انسان موجود عجیبی است. اگر به او بگویید که آسمان صد میلیارد و نهصد و پنجاه  و دو ستاره دارد بی چون و چرا قبول می کند اما اگر در پارکی ببیند روی نیمکتی نوشته اند "رنگی نشوید" فورا با انگشت امتحان می کند تا مطمئن شود.                              

  ""نیچه""

/ 2 نظر / 21 بازدید
ترانه

موضوع جالبی بود تا حالا به ذهنم نرسیده بود.

خوشگله

انسان واقعا پیچیده و پر رمز و راز است.[ابرو][متفکر]