آینده

امروز اولین روز آینده توست.

تمام خوشی هایم را برای روز مبادا نگه داشته ام ولی در تقویم روزی به این نام نداریم ! !

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن  **بر نامده و گذشته بنیاد نکن

حالی خوش باش و عمر برباد مکنبغللبخند

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
مریم

حال رو باید غنیمت شمرد؛آینده که هنوز نیومده[گل]